IT SUPPORT I FOKUS

Lära från andra - IT-SUPPORT I FOKUS för 26:e året!

Konferensen där vi visar upp vad andra har gjort! 

I programmet finns många ämnen från olika företag, branscher och från offentlig sektor. Här hanterar vi strategiskt viktiga framtidsfrågor och vi lär oss om nya tekniker som andra redan har testat.

Vi kommer att ha med ledande experter som delar med sig kring aktuella områden som "Supportbesiktning", Kunskapssystem, RPA (Robotic Process Automation) Intelligent automation, "nya ITIL4" och vad en framtida allt mer digitaliserad värld kommer att innebära för oss som levererar Support och Service till både interna och externa kundgrupper.

"Uppfinn inte hjulet igen" - Konferensen har stort fokus på andras erfarenheter och vad som har fungerat bra och mindre bra på andra ställen!

Vi kommer att ha flera presentationer av olika verktyg i vårt "TOOLS OPEN SPACE SESSION"!

Frågor om support som konferensen kan ge dig svaren på!

 • Hur påverkar RPA (Robotic Process Automation) Support center i framtiden
 • Ökat NKI (Nöjd Kund Index) genom effektivare kundmöten
 • AI-baserad chatbot i supporten ger ännu nöjdare kunder
 • Kunskapshantering KCS för en bättre kundupplevelse
 • Betydelsen av väl fungerande ITIL processer och hur påverkar nya ITIL4?
 • Ställ rätt krav på de tjänsteansvariga vid införande av nya supportuppdrag
 • Vikten av ett fungerande ärendehanteringssystem och kunskapssystem
 • Outsourca eller insourca?
 • Ett fungerande team byggt på agila grunder.
 • Om Digitalisering i praktiken
 • Önskade och oönskade beteenden i Servicedesken (DiSC)
IT SUPPORT I FOKUS
2018-11-22


Mer information

Leverantörer


PARTNERS OCH UTSTäLLARE

Program 2018-11-22

09:00 - 09:30
Registrering
09:30 - 09:45
Inledning
Peter Hero
Support Services Institute Kurs och konferens AB
09:45 - 10:45
Hur vi tar in nya tjänster i supporten - Nolltolerans
Amanda Johansson
Handelsbanken
10:45 - 11:00
Kaffe och mingel
11:00 - 12:00
AI-baserad chatbot i supporten ger ännu nöjdare kunder
Fredrik Andersson
Eskilstuna kommun
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Idiot – eller bara olik dig?
Ingrid Alestig
Novasell
13:45 - 15:15
Verktyg - Open Space Session
15:15 - 16:15
Hur får man till digital omställning i praktiken?
Magnus Petzäll
Havs och Vatten myndigheten
16:15 - 17:00
The Future of IT Support
Simon McKenzie
Premier Foods
18:00 - 23:59
Buffé, utnämningar och mingel

Program 2018-11-23

09:00 - 09:50
Så bygger du ditt dreamteam!
Anna Odhner
UR Utbildningsradion
09:50 - 10:20
Kaffe och mingel
10:20 - 11:00
Rundabordetsamtal
11:00 - 12:00
Hur Stena arbetar med Robotic Process Automation (RPA) - Vad är RPA?
Daniel Solving
Stena Metall
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Från Helpdesk till ett fungerande Lösningscenter
Mats Rehnqvist
Rejlers Sverige AB
13:45 - 14:45
Förvaltning av ärendehantering och kunskapssystem
Maria Cronfalk
Stockholms universitet
14:45 - 15:15
Kaffe och mingel
15:15 - 16:15
Effektiva kundmöten ökar Nöjd Kund Index
Head of Planning & Implementation Kija Monteil
Telia Company
16:15 - 16:30
Konferensen avslutas och summeras
Peter Hero
Support Services Institute Kurs och konferens AB

Talare

Ingrid Alestig
Novasell
Fredrik Andersson
Eskilstuna kommun
Maria Cronfalk
Stockholms universitet
Peter Hero
Support Services Institute Kurs och konferens AB
Amanda Johansson
Handelsbanken
Simon McKenzie
Premier Foods
Kija Monteil
Telia Company
Anna Odhner
UR Utbildningsradion
Magnus Petzäll
Havs och Vatten myndigheten
Mats Rehnqvist
Rejlers Sverige AB
Daniel Solving
Stena Metall

Priser

IT SUPPORT I FOKUS
Registrationen till detta event är stängd
Avbokningsvillkor:

Om du inte kan delta på konferensen kan du skicka någon annan i ditt ställe. Om avbokning görs mindre än två (2) veckor innan kursen börjar, debiterar vi 50% av priset. Om det inte visas utan avbeställning debiterar vi hela priset. Avbokningsavgift kommer också att debiteras vid sjukdom.

Plats

Sheraton Hotell Stockholm, Stockholm

Tegelbacken 6
101 23 Stockholm