SERVICE I FOKUS 2018

På denna konferens kommer vi att lyfta upp frågor som handlar support och service utifrån ett strategiskt framtidsperspektiv.

SERVICE I FOKUS är uppdelad i två spår, ett som riktar sig till de som arbetar med Kundsupport och beställningar. Ett annat som riktar sig mot de som arbetar med att hantera problem, förändringar, förvaltning, underhåll och drift. Ett fungerade samspel mellan alla dessa olika roller krävs för att kunna leverera moderna, ”snabba” och digitala tjänster.

I programmet kommer ledande experter dela med sig kring aktuella områden som Kunskapssystem, Devops, AI och robotisering, "nya ITIL" och vad en framtida allt mer digitaliserad värld kommer att innebära för oss som levererar service till olika kundgrupper.

Konferensen har stort fokus på andras erfarenheter och vad som har fungerat bra och mindre bra hos andra! "Uppfinn inte hjulet igen"

SERVICE I FOKUS 2018
2018-5-29


Mer information

Leverantörer


PARTNERS OCH UTSTäLLARE

Program 2018-05-29

Support
Förvaltning 3.0
09:00 - 09:45
SSI inleder
(1)
09:50 - 10:40
Egen utvecklingsmodell för Kundsupport ger ett fantastiskt resultat!
Head of Planning & Implementation Kija Monteil
Telia Company
(1)
Förvaltning 3.0
CIO Ulf Myrberg
BiTA Service Management AB
(2)
10:40 - 11:00
Utställning - kaffe/Fika
11:00 - 12:00
Idiot – eller bara olik dig?
Ingrid Alestig
Novasell
(1)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Ta vara på gruppens kreativitet, det blir billigare än du tror
Daniel Överfjord
Loopia
(1)
Förvaltning av ärendehantering och kunskapssystem
Maria Cronfalk
Stockholms universitet
(2)
13:50 - 14:40
AI och Machinelearning 2.0
Johan Classon
New Innovation Management
(1)
14:40 - 15:00
Utställning - kaffe/Fika
15:10 - 16:00
Knowledge Management och KCS
(1)
16:00 - 16:50
Från Helpdesk till ett fungerande Lösningscenter
Mats Rehnqvist
Rejlers Sverige AB
(1)
Servicetänk utifrån ett förvaltningsperspektiv
Annette Neergaard
Borås stad
(2)
19:00 - 23:00
Gemensam kvällsaktivitet, prisutdelning och middag

Program 2018-05-30

Support
Förvaltning 3.0
09:00 - 09:45
Hur vi tar in nya tjänster i supporten
Amanda Johansson
Handelsbanken
(1)
Fokusgrupp Förvaltning - Dela kunskap och erfarenheter
(2)
09:50 - 10:40
Agile och Service Management
Pia-Maria Thorén
Agile People
(1)
10:40 - 11:00
Utställning - kaffe/Fika
11:00 - 12:00
Cynefin and sense-making in the digital world
ITSM Professional Kaimar Karu
Mindbridge
(1)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Verktygs - Open Space Session
(1)
13:50 - 14:40
Mål, mätningar, NKI och KPI - Rundabordet - WS
(1)
14:40 - 15:00
Utställning - kaffe/Fika
15:00 - 15:45
Så bygger du ditt dreamteam!
Anna Odhner
UR Utbildningsradion
(1)
Digitalisering – för användarens, organisationens eller bådas bästa?
Linda Bergkvist
Karlstad universitet
(2)
15:50 - 16:30
Omvärldsanalyser och disruptiva teknologier i all ära – hur får man till digital omställning i praktiken?
Magnus Petzäll
Havs och Vatten myndigheten
(1)
16:30 - 16:45
Summering och gemensam avslutning av konferensen
(1)

Program 2019-03-25

Support
Förvaltning 3.0
16:00 - 20:00


Keynote speakers

Ingrid Alestig
Novasell
Johan Classon
New Innovation Management
Kaimar Karu
Mindbridge
Magnus Petzäll
Havs och Vatten myndigheten
Pia-Maria Thorén
Agile People

Talare

Linda Bergkvist
Karlstad universitet
Maria Cronfalk
Stockholms universitet
Amanda Johansson
Handelsbanken
Kija Monteil
Telia Company
Ulf Myrberg
BiTA Service Management AB
Annette Neergaard
Borås stad
Anna Odhner
UR Utbildningsradion
Daniel Överfjord
Loopia
Mats Rehnqvist
Rejlers Sverige AB

Priser

SERVICE I FOKUS 2018
Registrationen till detta event är stängd
Avbokningsvillkor:

Om du inte kan delta i konferensen kan du skicka någon annan i ditt ställe. Om avbokning görs mindre än två (2) veckor innan konferensen börjar, debiterar vi 50% av priset. Vid "No show" debiterar vi hela priset. Avbokningsavgift kommer också att debiteras vid sjukdom.

Plats

Birger Jarl Conference, Stockholm

Tulegatan 8
11353 Stockholm