Workshopresan

Duration: 2.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

En kunskapsresa för workshopledare

Workshopresan består av fyra kunskapsetapper som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna leda workshops.

Kunskapsresan är till för dig som vill utvecklas vidare i din workshopledarroll eller för dig som precis kommer att börja fungera som workshopledare. Kunskapsresan passar även för andra som arbetar med att leda grupper på möten för att skapa ett resultat. Till exempel linjechefer, projektledare, kravställare, beställare och modellerare.

Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen, detta är ingen kurs Ingående etapper och kunskapsmål.

Workshopresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

Grunderna i en workshop 

 • Du kan förklara syftet med en workshop
 • Du vet vilka delar en workshop består av
 • Du vet hur man förbereder en workshop

Workshoptekniker - en verktygslåda

 • Du känner till ett antal vanliga workshoptekniker
 • Du har en känsla för vilken teknik som passar i olika situationer
 • Du kan skilja på om en teknik är kreativ eller strukturerad

Rollen som workshopledare

 • Du vet vilket ansvar en workshopledare har
 • Du vet vad rollen som workshopledare innebär
 • Du vet hur man kan hantera en grupp och olika personlighetstyper
 • Du har grunderna för att börja arbeta som workshopledare

Praktisera som workshopledare

 • Du kan förbereda en workshop praktiskt
 • Du kan arbeta praktiskt med en eller flera workshoptekniker
 • Du kan arbeta som workshopledare


Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!