Workshopresan

Längd: 2.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

En kunskapsresa för workshopledare

Workshopresan består av fyra kunskapsetapper som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna leda workshops.

Kunskapsresan är till för dig som vill utvecklas vidare i din workshopledarroll eller för dig som precis kommer att börja fungera som workshopledare. Kunskapsresan passar även för andra som arbetar med att leda grupper på möten för att skapa ett resultat. Till exempel linjechefer, projektledare, kravställare, beställare och modellerare.

Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen, detta är ingen kurs Ingående etapper och kunskapsmål.

Workshopresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

Grunderna i en workshop 

 • Du kan förklara syftet med en workshop
 • Du vet vilka delar en workshop består av
 • Du vet hur man förbereder en workshop

Workshoptekniker - en verktygslåda

 • Du känner till ett antal vanliga workshoptekniker
 • Du har en känsla för vilken teknik som passar i olika situationer
 • Du kan skilja på om en teknik är kreativ eller strukturerad

Rollen som workshopledare

 • Du vet vilket ansvar en workshopledare har
 • Du vet vad rollen som workshopledare innebär
 • Du vet hur man kan hantera en grupp och olika personlighetstyper
 • Du har grunderna för att börja arbeta som workshopledare

Praktisera som workshopledare

 • Du kan förbereda en workshop praktiskt
 • Du kan arbeta praktiskt med en eller flera workshoptekniker
 • Du kan arbeta som workshopledare


Avbokningsvillkor
Om du inte kan delta i kursen kan du skicka någon annan istället för dig. Om avbokning görs mindre än två (2) veckor innan kursen börjar, debiterar vi 50% av priset. Om du inte kommer utan avbeställning debiterar vi hela priset. Avbokningsavgift kommer också att debiteras vid sjukdom.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!