Visuell kommunikation

Duration: 1.5 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Visualisera och kommunicera via bilder och symboler

Vill du utveckla din visuella kommunikation? Få mer kreativa och effektiva möten? Lära dig lösa problem och hitta nya idéer genom bilder? Då är det här kursen för dig.

Under kursen jobbar vi aktivt tillsammans för att våga rita och visualisera mer i vår vardag.  Kursen bygger på ett aktivt deltagande från kursdeltagarna, där vi tillsammans tränar på att rita och öva vår visuella förmåga. Vi kommer att lära oss grunderna och prova på att tillämpa det vi lärt oss i olika praktiska situationer. 

Efter den här kursen har du:

  • Byggt en egen symbolbank med enkla bilder och symboler 
  • Övat på olika användningsområden för visualiseringar
  • Provat att beskriva ett problem eller område visuellt, att anteckna visuellt och att facilitera möten visuellt

Exempel på kursavsnitt:

  • Lär dig rita - träna på grunder i visuell kommunikation och bygg din egen symbolbank
  • Presentera och anteckna visuellt
  • Facilitera visuellt

Kunskapsmål

Efter kursen ska du
- ha tränat på att skapa enkla figurer och symboler och känna dig trygg med pennan i handen
- se möjliga användningsområden i ditt eget arbete
- visualiserat ett problem, möte eller något annat du har nytta av i vardagen

Upplägg

Kursen erbjuds i form av tre halvdagar med 1-2 veckor mellan tillfällena. Mellan gångerna har du tid att praktisera det du lärt dig och komma tillbaka med idéer och funderingar. Datum för tillfälle 2 och 3 bokar vi tillsammans när vi ses första gången. 

Målgrupp

Alla som någon gång leder möten eller gör presentationer. T ex agil coach, projektledare, facilitatorer, workshopledare, chef, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, processledare eller konsult.

Krav på förkunskaper

Inga. Viktigt att poängtera att kursen fungerar utmärkt oavsett om du är duktig på att teckna eller ej.
Detta är ett bra komplement till Workshopresan.

Visuell kommunikation kan även ges som företagsintern kurs

Är tre halvdagar för långt? Eller passar inte in i ditt schema just nu så kan vi även kursen som en halvdagskurs.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!