Agila Kravresan

Duration: 3.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Agila kravresan består av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig kunskap om hur man arbetar med krav vid agil utveckling.  Agila kravresan motsvarar en tredagars kurs fördelad på fyra tillfällen. Utbildningen är till för dig som arbetar som kravanalytiker eller kravledare i Agila projekt. Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, alla deltagare är aktiva i de olika utbildningsmomenten.

OBS! Bara den första etappen är schemalagd, övriga datum och tid för de tre påföljande etapperna bestämmer deltagarna tillsammans på det första mötet.

Ingående etapper

Agila kravresan består av följande delmoment, etapper. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar. Vi jobbar genomgående med ett exempel i hela kursen och använder agila metoder och begrepp genom hela kursen.
 

  1. Agilt och krav - grunderna
  2. Hantera övergripande krav agilt
  3. Detaljera med user stories
  4. Detaljera med use case slices

Innehåll - på rubriknivå

Agila synsättet kopplat till krav
Utmaningar utifrån att jobba agilt med krav
Helhetsbilden, effektkarta, personas, vision & mål
Koppling helhetsbild - agila metoder som scrum, Lean, Kanban etc
Koppling projekt & förvaltning & linjearbete
Skapa roadmap, översiktsbild via epics, user stories och användningsfallsöversikt
Koppling product backlog och övergripande krav
Prioritera i olika nivåer, backlog, release backlog, sprint backlog
Koppla risker och icke-funktionella krav till våra user stories, use case slices samt sprintar
Detaljera med use case slices (UseCase 2.0)
Detaljera med user stories
Ändringar av krav
Förvaltning av krav
Epic, theme, feature kopplat till krav
Produktägarens roll
User story mapping
Komplettera med skisser, diagram, mockups etc
Vanliga fallgropar

I denna kurs ingår boken Agil kravexpert som kursmaterial.

Kunskapsresans form

Varje sprint tar 3,5 timmar att genomföra samt tid för att läsa på innan själva sprinten/mötet. Maximalt 6 personer i varje grupp, är det fler personer så delas dessa upp i grupper om 4-6 personer. Etapperna genomförs med en till två veckors mellanrum.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!