Certifierad Specialist Change Management

Längd: 2 dagar , Kursspråk: svenska, Kursmaterialspråk: svenska, Kursmaterial : pdf
Certifierad Specialist Change Management, no exam
1 st
Certifierad Specialist Change Management (2 dagar), 2018-12-06
14200 kr
+ moms. 25%.
*) Sista datum för registrering har passerats. Kontakta oss för att göra en sen reistrering.

Kursbeskrivning

Kursen Certifierad Specialist Change Management vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Change Management. Den ger dig en djupare förståelse för principerna, och praktisk erfarenhet av att använda praxis (best practice) inom Change Management, hur processen kan införas och styras i en organisation, samt ger dig kunskap och verktyg för att tillämpa den i ditt dagliga arbete.

Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certified Specialist Change Management.

Utbildningen är två dagar lång och varvar teori med olika övningar. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och övningar för praktisk tillämpning av processen är viktiga komponenter i kursen. Kursmaterialet är på svenska, med facktermer på engelska. Kursledaren talar svenska.
 
Kursen är certifieringsgrundande och som avslutning på kursens andra dag har du möjlighet att skriva certifieringsprovet som leder till certifieringen Specialist Change Management.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med Change Management ur ett styrande perspektiv.

Kursen riktar sig till:

 • Individer som behöver praktiska kunskaper om branschens praxis inom Change Management och hur det kan bidra till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • Ansvariga för Change Management eller processägare som skall utveckla processen och utöva styrning och uppföljning av den
 • Övriga med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper i detta område
 • Individer som vill utveckla sig själva, och ev. certifiera sig, i sin yrkesroll

Målsättning
Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:

 • Syfte och mål med Change Management
 • Change Management och dess plats i ITIL®:s tjänstelivscykel Service Transition
 • Hur man kan införa processen i en organisation
 • Hur man kan mäta processen, utöva styrning och uppföljning, samt förbättra den
 • Förstå att en organisation reagerar på förändring och ha fått grundläggande förståelse för att detta behöver hanteras

Certifierad Change Management Specialist
Kursen omfattar bland annat följande ämnen:

 • Service Management

En repetition från kursen ITIL® Foundation om service management och tjänster, med genomgång av begrepp och principer kring service management i ITIL:s ramverk, de fem livscyklerna, värdeskapande tjänster, processer och funktioner

 • Processer

Grunderna kring processer, deras värde, hur man utvecklar, dokumenterar, leder, styr och förbättrar dem. Processroller och ansvarsmatriser (RACI)

 • Service Transition

Genomgång av alla aspekter av ITIL:s livscykelfas Service Transition; principer, koncept, terminologi, processer, aktiviteter som krävs för att leverera och supporta överenskomna tjänster. Vi belyser även organisation och roller

 • Stakeholder Management

Vi adresserar vikten av att känna till och förhålla sig till vilka intressenter man har i olika sammanhang, vad de är intresserad av och hur de påverkar. Vårt fokusområde för intressentkartläggning, analys och påverkan är Change Management, Service Transition, och tjänsteleverans

 • Change Management i detalj

Vi går igenom hela Change Management-processen i sina olika delar, adresserar organisation och roller relaterade till processen, och gränssnitt till andra processer

 • Change Management och systemförvaltning

Vi belyser och diskuterar skillnader och likheter mellan Systemförvaltning och IT Service Management och hur man kan införliva en befintlig systemförvaltning med ITIL®:s Change Management process. Som exempel inom systemförvaltning använder vi förvaltningsmodellen pm3 i våra diskussioner

 • Styrning, mätning och ständig förbättring

Hur man kan mäta Change Management-processen, analysera och rapportera mot uppsatta mål och även identifiera möjligheter till förbättring. Vi diskuterar kritiska framgångsfaktorer (KFF/CSF) och nyckeltal (KPI) för Change Management

 • Att hantera och driva förändring

Betydelsen av kommunikation för att driva förändring och hur ”Attityd, Beteende och Kultur (ABC)” inom en organisation påverkar och kan hanteras för ett lyckat införande

 • Praktiskt arbete

Gruppövningarna är utformade för att ge en praktisk tillämpning av Change Management-processen och rollen som Change manager

 • Förberedelse för certifiering


Program

Datum
Starttid
Sluttid
Anteckning!
2018-12-06
09:00
16:00
2018-12-07
09:00
17:00
Avbokningsvillkor

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!