ITIL Service Transition

Längd: 3.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Transition-perspektiv, och efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:

  • Principerna för Service Transition
  • Processer och aktiviteter inom Service Transition
  • Organisation och tekniker för Service Transition
  • Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Transition, kritiska framgångsfaktorer och risker

 
BiTAs kurs ITIL® Lifecycle Service Transition riktar sig till CIO, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, IT-projektledare, förvaltningsledare samt de som är ansvariga för test, utbildning och kvalitet.

Målgrupp
Kursen riktar sig till CIO, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, IT-projektledare, förvaltningsledare samt de som är ansvariga för test, utbildning och kvalitet.

Lär dig om hur planering, utförande och styrning bedrivs utifrån ett transitions-perspektiv.

Certifiering
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltager genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Service Transition Certificate. Certiferingen är på engelska. Information om datum sker vid kurstillfället. OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat.

ITIL® Lifecycle Service Transition är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Service Transition syftar till att lära ut kunskap om Transition-fasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Transition-perspektiv.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till Service Transition
• Principerna för Service Transition
• Processer och aktiviteter inom Service Transition
• Organisation och tekniker för Service Transition
• Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Transition, kritiska framgångsfaktorer och risker

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Service Transition. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Service Transition
• Syfte och mål med Service Transition
• Omfattningen av Service Transition
• Hur Service Transition angränsar till övriga faser i livscykeln
• Den potentiella nyttan för verksamheten

Principerna för Service Transition
• Tjänstekonceptet och betydelsen av utilities och warranties när man levererar en tjänst
• Nyckelprinciperna som bidrar till effektiv Service Transition

Processer inom Service Transition
• Syfte, mål och omfattning, nytta för verksamheten, principer, metoder, triggers, input, output och gränssnitt, mätetal, kritiska framgångsfaktorer och risker, och designaspekter för följande processer
- Change Management
- Service Asset and Configuration Management
- Release and Deployment Management
- Service Validation and Testing
- Evaluation
- Knowledge Management

Aktiviteter inom Service Transition
• Hantera kommunikation och engagemang
• Hantera organisatorisk förändring
• Hantera intressenter

Organisation för Service Transition
• Roller och ansvar inom Service Transition
• Organisatoriskt sammanhang för Service Transition

Tekniker för Service Transition
• Tekniker och verktyg för att stödja processer och aktiviteter inom Service Transition
• Kravhantering för tekniska lösningar

Kritiska framgångsfaktorer och risker
• Utmaningar för Service Transition
• Kritiska framgångsfaktorer för Service Transition
• Uppskatta eller förutse nytta och risker med nya eller förändrade tjänster
• Externa faktorer som påverkar tillvägagångssättet för Service TransitionAvbokningsvillkor
Om du inte kan delta i kursen kan du skicka någon annan istället för dig. Om avbokning görs mindre än två (2) veckor innan kursen börjar, debiterar vi 50% av priset. Om du inte kommer utan avbeställning debiterar vi hela priset. Avbokningsavgift kommer också att debiteras vid sjukdom.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!