ITIL Practitioner

Duration: 3.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

ITIL® Practitioner-kursen ger deltagarna grundläggande kunskap i ITIL och IT Service Management ur ett mer praktiskt baserat fokus. Såväl juniora som seniora medarbetare kommer att få större förståelse för hur ITIL och IT Service Management kan nyttjas på bästa sätt för att få IT-organisationer att växa och nå gemensamma mål.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig hur man optimerar nyttan och användandet av ITIL som ramverk i den egna rollen, samt hur man effektivt bygger relationer och samarbete med hjälp av såväl ITIL som IT Service Management inom organisationen.

Practitioner är kursen för dig som vill veta hur ITIL och IT Service Management på bästa sätt kan hjälpa dig i din vardag, i den roll du har inom organisationen eller verksamheten. Stort fokus läggs på att bygga starka relationer och samarbeten, att ta fram ”ledaren” i dig samt att få en större förståelse för hur olika roller, funktioner,  processer och verktyg hänger ihop och kan skapa synergieffekter. En stor del av kursen kommer även att handla om Kontinuerlig Tjänsteförbättring (Continual Service Improvement, CSI) där vi hittar olika sätt att förbättra kvalitet, effektivitet och styrning av små, medelstora och stora IT-organisationer. Kursen kommer även att handla om andra sätt, baserade på Best Practice, att få ut bästa möjliga effekt av de tjänster vi levererar till verksamhet/kunder.

Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

 • ITIL och IT Service Management ur ett mer praktiskt baserat fokus
 • Större förståelse för hur ITIL och ITSM kan nyttjas på bästa sätt för att få IT-organisationer att växa och nå gemensamma mål
 • Hur man optimerar nyttan och användandet av ITIL som ramverk i den egna rollen
 • Hur man effektivt bygger relationer och samarbete med hjälp av såväl ITIL som IT Service Management
 • Hur man får en större förståelse för hur olika roller, funktioner,  processer och verktyg hänger ihop och kan skapa synergieffekter
 • Hur vi hittar olika sätt att förbättra kvalitet, effektivitet och styrning av små, medelstora och stora IT-organisationer
 • Hur vi får ut bästa möjliga effekt av de tjänster vi levererar till verksamhet/kunder
 • Hur vi identifierar:

- Intressenter
- Kunder
- Resultat
- Värde
- Kostnader
- Intäkter
- Risker
- Leveransmodell

 

Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

 • ITIL
  • Adopt and adapt
 • IT Service Management
  • Hur identifierar vi våra intressenter och kunder
 • VOCR (Value – Outcome – Costs – Risks)
  • Värdet av de tjänster vi levererar
  • Identifiera resultatet av de tjänster vi levererar
  • Kostnader och intäkter
  • Risker
 • Olika leveransmodeller


Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!