COBIT® 5 Foundation

Duration: 3.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Kursen COBIT® 5 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT governance med hjälp av "best practice" enligt COBIT. Kursen går igenom ramverket och de olika komponenterna.

COBIT® 5 är den enda ram för styrning och ledning av företagets IT som behövs. Denna senaste version innehåller de senaste tankegångarna i företagsadministration och metoder, och globalt accepterade principer, metoder, analytiska verktyg och modeller för att öka förtroendet för, och värde från informationssystem.

COBIT® 5 bygger på och expanderar från COBIT 4.1 genom att integrera andra stora ramar, standarder och resurser, inklusive ISACA: s Val IT och Risk IT, ITIL ® och relaterade standarder från International Organization for Standardization (ISO).

Utbildningen är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är på engelska.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd

Tre dagar

Språk

Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska. Certifieringen görs på engelska.

Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

  • Hur IT Management-frågor påverkar organisationer
  • Behovet av ett kontrollramverk som drivs av behovet av IT governance
  • Förståelse av principerna för IT governance och hur IT governance bidrar till att hantera IT Management-frågor, och vem som ansvarar för IT governance
  • Hur COBIT motsvarar förväntningarna och kraven på ett ramverk för IT governance
  • Identifiera ramverkets komponenter - vad som är kontrollobjekt, kontrollpraxis och ledningsinstruktioner
  • Förstå hur man tillämpar COBIT i praktiken
  • Identifiera vilka funktioner som COBIT tillhandahåller och deras fördelar

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

Introduktion till IT governance och COBIT
•  Definitioner
•  Principer
•  Behovet av IT governance och ett ramverk för kontroll
•  Utmärkande för ett ramverk för kontroll

Översikt av ramverket
•  Värde, begränsningar, komponenter och fördelar
•  Premisser och principer för COBIT
•  COBIT-kuben - ramverket

Översikt av COBIT-komponenterna
•  Koppla samman verksamhetsmål, IT-mål och IT-processer
•  Ramverk, kontrollobjekt och kontrollpraxis
•  Ledningsinstruktioner
•  Revisionsinstruktioner

COBIT och IT-miljön
•  Position jämfört med andra standarder och ramverk
•  Anpassning till lagar och förordningar
•  Relationen till Sarbanes-Oxley (Sox)

Inför certifiering
•  Tips och råd inför certifieringen
•  Hur certifieringen går tillCancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!