COBIT® 5 Foundation

Längd: 3.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

Kursen COBIT® 5 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT governance med hjälp av "best practice" enligt COBIT. Kursen går igenom ramverket och de olika komponenterna.

COBIT® 5 är den enda ram för styrning och ledning av företagets IT som behövs. Denna senaste version innehåller de senaste tankegångarna i företagsadministration och metoder, och globalt accepterade principer, metoder, analytiska verktyg och modeller för att öka förtroendet för, och värde från informationssystem.

COBIT® 5 bygger på och expanderar från COBIT 4.1 genom att integrera andra stora ramar, standarder och resurser, inklusive ISACA: s Val IT och Risk IT, ITIL ® och relaterade standarder från International Organization for Standardization (ISO).

Utbildningen är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är på engelska.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd

Tre dagar

Språk

Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska. Certifieringen görs på engelska.

Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

  • Hur IT Management-frågor påverkar organisationer
  • Behovet av ett kontrollramverk som drivs av behovet av IT governance
  • Förståelse av principerna för IT governance och hur IT governance bidrar till att hantera IT Management-frågor, och vem som ansvarar för IT governance
  • Hur COBIT motsvarar förväntningarna och kraven på ett ramverk för IT governance
  • Identifiera ramverkets komponenter - vad som är kontrollobjekt, kontrollpraxis och ledningsinstruktioner
  • Förstå hur man tillämpar COBIT i praktiken
  • Identifiera vilka funktioner som COBIT tillhandahåller och deras fördelar

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

Introduktion till IT governance och COBIT
•  Definitioner
•  Principer
•  Behovet av IT governance och ett ramverk för kontroll
•  Utmärkande för ett ramverk för kontroll

Översikt av ramverket
•  Värde, begränsningar, komponenter och fördelar
•  Premisser och principer för COBIT
•  COBIT-kuben - ramverket

Översikt av COBIT-komponenterna
•  Koppla samman verksamhetsmål, IT-mål och IT-processer
•  Ramverk, kontrollobjekt och kontrollpraxis
•  Ledningsinstruktioner
•  Revisionsinstruktioner

COBIT och IT-miljön
•  Position jämfört med andra standarder och ramverk
•  Anpassning till lagar och förordningar
•  Relationen till Sarbanes-Oxley (Sox)

Inför certifiering
•  Tips och råd inför certifieringen
•  Hur certifieringen går tillAvbokningsvillkor
Om du inte kan delta i kursen kan du skicka någon annan istället för dig. Om avbokning görs mindre än två (2) veckor innan kursen börjar, debiterar vi 50% av priset. Om du inte kommer utan avbeställning debiterar vi hela priset. Avbokningsavgift kommer också att debiteras vid sjukdom.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!