Att styra och förvalta med ITIL och pm3

Längd: 2 dagar , Kursspråk: svenska, Kursmaterialspråk: svenska, Kursmaterial : pdf
Att styra och förvalta med ITIL och pm3, no exam
1 st
Att styra och förvalta med ITIL och PM3 (2 dagar), 2019-05-16
14300 kr
+ moms. 25%.
*) Sista datum för registrering har passerats. Kontakta oss för att göra en sen reistrering.

Kursbeskrivning

Många organisationer brottas med att hantera förvaltningsmodeller som pm³ eller ITm5 samtidigt som man försöker tjänsteorientera (ITIL) sin  leverans.

Kursen "Att styra och förvalta med ITIL och pm3" hjälper dig att sortera begreppen för att skapa en samverkans- och styrmodell som tillvaratar de olika perspektivens fördelar utan att skapa en ”överkomplex” struktur. 

Områden som kommer att behandlas på kursen är:

 • Vad är och vad innebär förvaltningsstyrning (ex pm3)?
 • Vad är och vad innebär tjänstestyrning (ex ITIL)?
 • Kostnadsallokering genom budget eller tjänsteförsäljning
 • Förvaltningsplan kontra tjänsteportfölj
 • Bör infrastrukturen omfattas av förvaltningsstyrningen?
 • Tjänst, leverans och linjen
 • Förvaltningsrollernas ansvar i (tex OÄ/IT och FL/IT) i operativa processer som (Incident, Problem & Change)
 • Uppföljnings- och tidsskrivningsstrukturer
 • Fallgropar

Med en blandning av teori, övningar och utbyte av praktiska erfarenheter skapas en förståelse för Förvaltningsstyrningens respektive Tjänstestyrningens möjligheter och begränsningar. Hur dessa kan kombineras och stärka varandra, men också vilka möjligheter som finns att helt skapa en struktur på enbart den ena eller den andra modellen. 
Deltagarna kommer att arbeta med case samt få med sig praktiska verktyg att arbeta vidare med i hemmaorganisationen.

Kursen baserar sig på relevanta delar av best praxis (ITIL) och etablerade förvaltningsmodeller på svenska marknaden.

Områden som kommer att behandlas på kursen är:

 • Vad är och vad innebär förvaltningsstyrning (ex pm3)?
 • Vad är och vad innebär tjänstestyrning (ex ITIL)?
 • Kostnadsallokering genom budget eller tjänsteförsäljning
 • Förvaltningsplan kontra tjänsteportfölj
 • Bör infrastrukturen omfattas av förvaltningsstyrningen?
 • Tjänst, leverans och linjen
 • Förvaltningsrollernas ansvar i (tex OÄ/IT och FL/IT) i operativa processer som (Incident, Problem & Change)
 • Uppföljnings- och tidsskrivningsstrukturer
 • Fallgropar


Program

Datum
Starttid
Sluttid
Anteckning!
2019-05-16
09:00
17:00
2019-05-17
09:00
17:00
Avbokningsvillkor

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!